Forsiden    Mit Infitness    Spørgsmål & Svar    Ledige Jobs     Bliv Medlem
                                  
  » DIN TRÆNING » VORES HOLD » MEDLEMSKABER » BLIV MEDLEM » FIND CENTER  
Medlemskab
Medlemskaber
Bliv Medlem
Beauty & Wellness
Solcenter
Forløb / PT
Personlig Træning
Small Group PT
Personligt Program
Kom godt igang!
Intro Time
Trænings Program
Diverse
Medl. Betingelser
Husets Regler
Øvrige Priser
Firma Aftale
Pause / Bero
Opsigelse

Medlems betingelser

Når mange forskellige mennesker er sammen er det vigtigt vi har et sæt fælles spilleregler

Betingelser for medlemskaber hos Infitness pr. 14. Juli 2020

Ændringer til priser og betingelser vil blive varslet minimum 1 måned før ændringen træder i kraft. Væsentlige ændringer varsles som minimum via opslag i vores centre og på vores webside og via e-mails.

1. GENERELT:

1.1.1 OPRETTELSE / INDMELDELSE / ÆNDRING

Du kan blive medlem hos Infitness ved online oprettelse på vores webside eller ved at møde personligt op i bemandingstiden i vores centre.

Ved første fremmøde hos Infitness skal du henvende dig i bemandingstiden - til vores personale i receptionen for at gennemføre din indmeldelse. Her skal du som minimum medbringe et gyldigt billede ID, og bankoplysninger.

Ved online oprettelse skal/kan du afhente dit nye medlemskort i vores centre i bemandingstiden.

Du har selv ansvaret for løbende at holde de stamdata, som du oplyser ved din indmeldelse, opdateret igennem hele dit medlemskabsforløb hos Infitness. Hvis ikke dette kan klares online fra vores hjemmeside, skal du henvende dig i receptionen i vores centre - her vil vores personale kunne opdatere dine oplysninger i bemandingstiden.

Du skal altid fremvise billed-Id til vores personale ved ændring af medlemskab, betalings oplysninger eller personlige oplysninger.

For løbende at kunne genkende dig, vil vi tage et billede af dig - første gang du får udstedt et medlemskort, billedet af dig vil blive gemt i vores systemer sammen med resten af dine persondata.

For at blive medlem af Infitness, skal du være fyldt 15 år. Hvis du er under 18 år, skal du desuden have en forælder eller værge med ved oprettelsen af dit medlemskab.


Et Betalingsservice-medlemskab er et løbende medlemskab og fortsætter indtil det opsiges jf. 1.9 i medlemsbetingelserne hos Infitness.


1.2. MEDLEMSKORT & ANVENDELSE

Første gang du møder op hos Infitness, vil du få udleveret et medlemskort. Medlemskortet skal altid indlæses inden omklædning og træning påbegyndes.

Det er dit medlemskab der bestemmer i hvilket tidsrum du må træne, i hvilke centre du kan træne, hvor meget du må træner, hvilke faciliteter har adgang til og hvilke hold timer du må deltage i eller om der er forbundet en merudgift hermed.

Et medlemskab og medlemskort er personligt og må ikke benyttes af eller overdrages til andre.

Hvis du mister eller beskadiger dit kort, skal det straks meddeles til dit stamcenter, som vil udstede et nyt medlemskort mod et gebyr på den til enhvertid gældende pris.

Hvis du glemmer dit kort, vil du mod betaling kunne træne alligevel 1 gang er gratis, efterfølgende gange koster 35 kr pr gang.

Der pålægges kr. 500,- i gebyr ved misbrug (jf. ovenstående) af et medlemskort.

1.3. BETALING AF MEDLEMSKAB:

1.3.1 Forudbetalte medlemskaber:
Betaling sker ved oprettelse af forudbetalt medlemskab. Medlemskabet ophører automatisk, når den forudbetalte periode udløber. Medlemskabet kan ikke opsiges før udløbsdato og medlemskabet kan ikke refunderes. Ved udløb af forudbetalte medlemskaber, udsendes et indbetalingskort på en ny ”forudbetalt periode” betalingen af dette girokort er frivillig og kun et tilbud om at forsætte medlemskabet.

1.3.2. LØBENDE MEDLEMSKABER:

Kræver at kunden bliver tilmeldt Betalingsservice - ved oprettelse af medlemskab giver kunden derfor Infitness tilladelse til at oprette en betalingsservice aftale på kundens bankkonto / betalers bankkonto, denne tilladelse omfatter også eventuel gentilmelding af Betalingsservice aftale.

Tilladelse til oprettelse/gentilmelding af Betalingsservice aftale er gældende al den tid en person er medlem hos Infitness eller har en skyldig / tilgodehavende saldo på din "medlems konto" hos Infitness.

Den første periode i et løbende medlemskab skal altid betales med det samme, - betalingen for medlemskabet vi efterfølgende blive trukket via Betalingsservice i begyndelsen af hver kalendermåned.

Vi trækker betalingen for dit medlemskab hver måned - 1 mdr. af gangen.

Sammen med betalingen for et medlemskab vil der bliver der opkrævet et opkrævnings gebyr som dækker de omkostninger Infitness har ifb. med opkrævning og administration af denne. Opkrævningsgebyret følger den til enhver tid gældende pris. Opkrævningsgebyret opkræves hver måned og kan ikke fravælges. (Bemærk opkrævningsgebyret opkræves uanset om medlemskabet betales via betalingsservice eller indbetalingskort)

Løbende medlemskaber er tilknyttet en forsikring mod prisstigninger på den månedlige pris. For denne forsikring betales månedligt prisstigningsforsikring jf. den til enhver tid gældende pris. Forsikringen opkræves hver måned og kan ikke fravælges.

Når Infitness tilmelder dit medlemskab til betaling via Betalingsservice, skal du være opmærksom på, at der kan gå lidt tid før aftalen er aktiveret. Det er først når regningen fremgår af din månedslige betalingsoversigt fra Betalingsserivce, at betalingen vil blive trukket automatisk. Indtil da, skal du sørge for selv at betale regningerne.

Bemærk: Kan opkrævning mod forventning ikke ske via betalingsservice er det medlemmets eget ansvar at få dette bragt iorden uanset årsag, medlemmet bør henvende sig i bemandingstiden i sit stamecenter - så vil personalet førsøge at gentilmelde medlemmets aftale til betalingsservice - Hvis dette ikke virker skal medlemmet henvende sig til sit pengeinstitut og bede dem om at tage hånd om problemet - uanset årsag til fejlen kan Infitness ikke gøres ansvarlig for manglende betaling, manglende trænings adgang, gebyr opkrævning eller lign.

Bliver et løbende medlemskab ikke betalt over Betalingsservice "uanset årsag" forbeholder Infitness sig retten til automatisk at sende en fysisk regning på papir til medlemmet, hver måned - på den af medlemmet oplyste adressse indtil betalingen sker via Betalingsservice, for denne service opkræves et gebyr for "modtagelse af regning på papir", gebyret  for udsendelse af regning på papir følger den til enhver tid gældende pris.

Opkrævning/modregning af restancer og tilgodehavender:
Eventuel manglende betaling, gæld, restancer og tilgodehavender på din "konto" hos Infitness vil blive opkrævet/modregnet på først kommende regning - Betalingservice opkrævning.

Ved ændring af medlemskabstype betales et konverterings gebyr på den til enhver tid gældende pris.
Ved oprettelse af bero/pause betales et oprettelses gebyr på den til enhver tid gældende pris.

15 til 17-årige skal have en forælder eller værge til at stå som anden betaler for deres medlemskab, den forældre eller værge som står som betaler på medlemskabet hæfter for betalingen

Tilvalg til dit medlemskab (Addons) - Specielle vilkår:

Tilvalg til et medlemskab bliver opkrævet hver måned - måneds prisen for tilvalg/addons følger den jf. den til enhver tid gældende pris og er ikke omfattet af prisstignings forsikring.

Et tilvalg / en addon til dit medlemskabet er en løbende service der fortsætter indtil det opsiges i henhold til 1.9. dog tidligst til bindingsperiodens udløb.

1.3.3. MEDLEMSKAB MED ANDEN BETALER:

Det er muligt at oprette et medlemskab med en anden betaler. Dette kan dog kun gøres i receptionen i bemandingstiden.

For at tilknytte en anden betaler, skal vi som minimum have dennes fuldmagt til at oprette en Betalingsservice.

En anden betaler er foruden de faste månedlige udgifter automatisk også forpligtiget til at hæfte for ekstra udgifter og gebyrer der opstår som følge af medlemskabet – såsom bøder for manglende fremmøde til et hold, køb med medlemskort, leje af udstyr og lign. Disse vil blive trukket fra den samme konto.

1.3.4. MEDLEMSKAB FOR UNGE UNDER 18 ÅR / UMYNDIGE PERSONER:

En person under 15 år må kun træne hos Infitness hvis det sker sammen med en forældre / myndig person.

Personer under 18 år kan ikke melde sig ind online, og skal have en forælder eller værge som betaler. Oprettelse af medlemskaber for personer under 18 år / umyndige personer, kan kun ske i vores centre i bemandingstiden.

1.4. OPRETTELSES GEBYR - LØBENDE MEDLEMSKABER:

Ved oprettelse af et nyt medlemskab betales et oprettelses gebyr, Prisen for Oprettelses af medlemskab følger den til enhver tid gældende pris. (Tilbud, Kampagner, Firmaaftaler kan være fritaget for betaling af oprettelses gebyr).

1.5. HOLD TRÆNING  - TILMELDING / AFMELDING AF HOLD:

Du kan til- og afmelde hold via medlemscomputeren i receptionen, via infitness.dk - det er ikke muligt at afmelde hold telefonisk eller via mail.

Hvis du er forhindret i at møde til et hold, skal du afmelde dig senest kl 14.00 den dag holdet finder sted dog min. 4 timer før holdstart.

Fremmøde til et tilmeldt hold skal ske 10 min.

Inden holdstart i kundecomputeren, ellers regnes det som udeblivelse.

Dette gælder også hvis du står på ventelisten.

Hvis du ikke møder op til et hold, du har booket, vil du blive pålagt et gebyr på 35 kr.

Beløbet bliver automatisk trukket på din månedlige Betalingservice-opkrævning.

Forudbetalte medlemskaber bliver fratrukket én dag fra gyldighedsperioden.

1.6. BETALING MED DIT MEDLEMSKORT:

Det er muligt at betale med dit medlemskort i receptionen i dit center hvis du har været medlem i minimum 6 mdr. For at kunne betale med dit medlemskort, kræver det en gyldig Betalingservice-aftale.

Du kan med dit medlemskort købe for op til 300 kr./md. Dine køb vil blive trukket sammen med den næste betaling måneds betaling over Betalingservice - du blive trukket ved førstkommende månedsskifte. Dette gælder bl.a. betaling for leje af BikeFit-sko, køb af drikkedunke samt proteinbarer og shakes.

Det er ikke muligt at købe medlemskab, proteinpulver, træningstilbehør eller tøj med medlemskortet. Når du køber produkter med dit medlemskort, skal du som sikkerhed oplyse enten dit telefonnummer eller e-mail adresse. Ved første køb skal du opdatere/registrere dit mobilnummer og e-mail.

1.7. MANGLENDE BETALING:

Dit medlemskort vil blive spærret, hvis dit medlemskab ikke bliver betalt rettidigt. Medlemskortet vil først blive genåbnet når din restance er betalt.

Manglende betaling via Betalingsservice medfører ikke automatisk opsigelse af medlemskab.

Ved manglende betaling for medlemskab eller ydelser købt hos Infitness vil der blive udsendt rykkere via e-mail's, sms'er og breve for disse rykkere vil der kunne rykkergebyrer i henhold til rentelovens § 9b.

Alle sager om grov misligholdelse af betaling for medlemskab eller ydelser køb hos Infitness vil blive overdraget til inkasso hos Collectia Finansservice / advokatfirmaet Burmeister, alle sager om misvedligeholdt gæld vil blive indberettet til Experians RKI Register.

1.8. PAUSE / BERO AF MEDLEMSKAB:

Du har mulighed for at sætte dit medlemskab på pause i en periode, hvilket betyder, at du ikke betaler for at være medlem i denne periode. Når et medlemskab er på pause, mister du alle dine medlemsrettigheder og adgange indtil pausen ophører.

Du kan maksimalt sætte et medlemskab på pause i 6 måneder mod et gebyr. Der skal altid angives en start- og slutdato for bero perioden.

For at sætte et medlemskab på pause, skal du henvende dig i Infitness i bemandingstiden, I receptionen skal du udfylde en "pause blanket" og du skal angive en start- og slutdato for pauseperioden, du skal også underskrive "pause blanketten"

Infitness personale vil sende "pause blanketten" til medlemsservice og du vil modtage en kvittering på din email adresse - så snart medlemsservice har registreret din pause periode. Du skal gemme din kvittering, da det er dit bevis for, at medlemskabet er på pause.

Det er gratis at forlænge din pause, hvis din pause har været kortere end 6 måneder og ikke kommer til at overskride den grænse med forlængelsen.

Hvis en pause overskrider 6 måneder eller, hvis pausen har været en del af en kampagne, skal der betales et gebyr for at forlænge pausen.

Dit medlemskab starter automatisk, når pauseperioden udløber. Infitness sender ingen service mail til medlemmet, når pause perioden udløber.

1.9. OPSIGELSE / OPHÆVELSE AF MEDLEMSKAB:

Opsigelse af et medlemskab/addon kan ske med løbende måned + 1 måned såfremt medlemskabet ikke er i binding.

Opsigelses Måde - Almindelig:

Opsigelse kan ske skriftligt på Infitnessopsigelsesblanket, opsigelse kan ske ved personlighenvendelse i bemandingstiden hos Infitness Aarhus N.

I receptionen skal du/i fremvise legitimation iforbindelse med din opsigelse.


Såfremt du ikke har mulighed for at møde op iInfitness Aarhus N i bemandingstiden, kan opsigelse ske per brev til Infitness N eller via e-mail til medlemsservice - husk at medsende kopi afbilled id.

Opsigelse af et medlemskab kan kun ske af den person som indehaver medlemskabet (eller ved fuldmagt fra indehaver), såfremt medlemskabet har en anden betaler eller er under 18 år skal forældre/værge/betaler medbringes ved opsigelse.

Infitness personale vil efter modtagelse af en opsigelse, fremsende din opsigelse til medlemsservice og du vil modtage en kvittering på den e-mail adresse vi har registreret under dine medlemsdata - så snart medlemsservice har registreret din opsigelse af medlemskab / tilvalg (addon). Du skal gemme din kvittering, da det er dit bevis for, at medlemskabet er opsagt.

Bindings periode - Har et medlemskab en bindingsperiode vil opsigelsen først kunne ske efter bindingsperiodens udløb - herefter vil opsigelse kunne ske jf. de almindelige opsigelses vilkår jf. 1.9. (ved opsigelses før bindingsperiodens udløb vil "opsigelses dato" være sidste dag i bindingsperioden)

Sletning af betalingservice aftale / opkrævning:
Infitness stopper automatisk med at trække betalingen for medlemskab og tilknyttede ydelser via Betalingsservice når medlemskabet er ophørt og opsigelses perioden samt evt. bindings perioden er færdig.

Et medlem må ikke afmelde din betalingsservice aftale - dette vil ske automatisk, en sådan afmelding vil medføre et gebyr på den til enhver tid gældende pris for udsendelse af regning via papir - ved evt. kommende opkrævninger.

2. ØVRIGE BETINGELSER

2.1. ÆNDRINGER AF PRISER OG BETINGELSER:
Infitness kan ændre BS betingelser, og priser for medlemskaber - med et varsel på 30 dage.

Ændringer vil blive offentliggjort med opslag i fitness centret, samt vores webside.

Infitness har ret til at foretage sædvanlige ændringer i medlemskaber, ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr, gebyrer, åbningstider samt bemandingstider uden forudgående annoncering.

Hvis der er benyttet et tilbud i forbindelse med oprettelsen vil månedsprisen blive reguleret i henhold de betingelser der er angivet i det benyttede tilbud.

Personer som har et medlemskab som er omfattet af prisstigningsforsikring kan dog ikke reguleres i medlemskabets pris så længe personen er medlem, bemærk: gebyrer af en hver art mv. er ikke omfattet af prisstigningsforsikringen.

Infitness medlemsbetingelser og "husets regler" - nyeste medlemsbetingelser og nyeste "Husets regler" vil altid gælde alle medlemmer.
Et medlem er forpligtet til selv at holde sig "up to date" med nyeste medlemsbetingelser og "Husets Regler" som findes på Infitness hjemmeside, www.infitness.dk

2.2. Markedsføring:
Infitness koncernen har til enhver tid ret til at fremsende nuværende & tidligere medlemmer tilbud på medlemskab og relaterede produkter (Træning, Sundhed, Kost, Undervisning, Sol, Wellness, Kosttilskud, Tilbehør, Nye centre, Nye Tiltag, Solcentre mv.) pr almindelig post, e-mail eller sms, afmelding fra markedsføring kan ske ved henvendelse til et Infitness centers reception - i bemandingstiden. eller ved at logge på "Mit Infitness" på Infitness.dk

Du bliver tilmeldt vores vores servicemail via e-mail - Når du opretter medlemskab - så er du sikker på altid at modtage vigtig information vedrørende dit medlemskab, dine bookinger, opkrævninger m.m. Afmelding fra servicemail kan ske i dit stamcenter i bemandingstiden.

2.3. Diverse vilkår for medlemskab hos Infitness:
2.3.1 Et Medlemskort, er personligt og skal indlæses før træning og omklædning påbegyndes. Ved bortkomst af kort er du forpligtet til at købe et nyt kort.
2.3.2 Håndklæde, skal medbringes til aftørring af maskiner og dig selv.
2.3.3 Oprydning af trænings udstyr skal ske straks efter brug.
2.3.4 Tøj / Sko, du skal være iført træningstøj og rene inde sko når du træner.
2.3.5 Tasker, poser, jakker mv. må ikke medbringes i træningslokalerne.
2.3.6 Det er forbudt at sælge kosttilskud, tøj o.lign. i Infitness lokaler / P-Pladser / områder mv. Det er ikke tilladt at træne i tøj hvor der reklameres for kosttilskud eller webbutikker og lign.
2.3.7 Overvågning, al aktivitet i Infitness bliver optaget med billed/lyd, video materiale vil blive overdraget til politiet ved mistanke om lovbrud.
2.3.8 Træning uden kort udenfor den bemandede åbningstid er ikke muligt, det er dit eget ansvar at medbringe dit medlemskort som giver adgang til Infitness
2.3.9 Såfremt du har glemt dit kort og ønsker at træne alligevel er følgende gældende ved manuel indtastning i receptionen - 1 gang du glemmet kortet er det gratis, derefter skal betales "glemt kort gebyr" på den til enhver tid gældende pris. for løbende medlemskaber, kontante medlemskaber bliver fratrukket 1 dag fra den betalte "periode/tid"
2.3.10 såfremt et medlem på grund af uagtsomhed låser sine nøgler inde / mister nøglen til hængelåsen på et skab og har brug for at tilkalde assistance fra Infitness personale (til opklipning af lås mv.) i den ubemandede åbningstid vil medlemmet skulle betale et tilkalde gebyr på den til enhver tid gældende pris.
2.3.11 Privat virksomhed, det ikke er tilladt at udøve privat virksomhed i forbindelse med dit medlemskab - såsom træningsvejledning, personlig træning, sampling eller lign.
2.3.12 Det er ikke tilladt at lave optagelse af videoer og/eller billeder i Infitness lokaler eller omklædningsrum centre uden en forudgående skriftlig aftale fra Infitness medlemsservice. 

2.3.13 Magnesium, Liquid Grip o.lign. er strengt forbudt at benytte hos Infitness - manglende overholdelse vil medføre opsigelse af medlemskab.

3. BETINGELSER VEDR. DOPING KONTROL - DOPING REGLEMENT HOS INFITNESS
 
3.1. Doping Kontrol:
Alle personer som opholder sig i Infitness centre som samarbejder med Anti doping danmark og tilstødende områder er forpligtet til at overholde "Betingelser vedr. Doping Kontrol - Anti Doping Reglement" og efterleve antidoping danmarks medarbejders instruks mht. doping kontrol

4. Udelukkelse Af Medlem:

4.1. Ophævele A Medlemskab:
Infitness kan opsige enhver aftale om medlemskab uden yderligere varsel.

I tilfælde af opsigelse fra Infitness side vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt.

Såfremt Infitness ophæver en aftale om medlemskab på grund af et medlems væsentlige misligholdelse af de gældende medlemsbetingelser eller hus regler, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art.

Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet doping, doping sanktion i dopingregistret, udlån af personlige medlemskort, lovbrud, racistiske udtalelser og upassende opførsel i Infitness, gæster der tilknyttet som "ven" til et hovedmedlem skal også overholde Infitness medlemsbetingelser.
Hvis en gæst overtræder medlemsbetingelserne / ordensreglerne, udelukkes både gæsten og det medlem, der har taget gæsten med.

Infitness lokaler, trænings udstyr og inventar skal behandles med respekt - enhver form for hærværk / sabotage / misbrug, - (udstyret må kan benytte til de øvelser de er lavet/beregnet til) vil blive betragtet som en væsentlige misligholdelse af et medlemskab.

Infitness - Medlemsservice kan uanset ovenstående afbryde enhver aftale omkring medlemskab hvis det skønnes at en person ophold / medlemskab er til gene/skade for øvrige medlemmer, centrets inventar eller omdømme.

Et medlemskab kan også opsiges hvis et medlem tages i / mistænkes for tyveri eller medvirke til tyveri/ulovlighed i/eller omkring Infitness centre.

5. Diverse Betingelser:

5.1. Fortrydelsesret:
Der er ikke fortrydelsesret på et fitness medlemskab, da der er tale om en service ydelse som bliver taget i brug straks.

5.2. Helbredstilstand Og personskade:
Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Infitness. Infitness tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem, som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.
Brug af maskiner, udstyr og øvrigt inventar sker på eget ansvar - i tilfælde af ulykker eller personskader på grund af/som følge af ulykker, defekter eller tekniske fejl på maskiner eller øvrigt inventar kan Infitness ikke holdes ansvarlige og er ikke erstatnings pligtige.
Det er en person eget ansvar at tegne en privat ulykkesforsikring som dækker i tilfælde af personskade / ulykker i fritiden mv.

Al vejledning, undervisning og information som gives af Infitness personale eller instruktører gives uden ansvar - Infitness er ikke ansvarlige eller erstatnings pligtige ved personskade eller ulykker på grund af eller som følge af fejlagtig eller mangelfuld: vejledning, undervisning eller information mv.

5.3. Værdigenstande:
Infitness anbefaler, at alle genstande af værdi op bevares i et aflåst skab under træning. Infitness bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

5.4. Tilbud På Medlemskab - Gælder Kun For Nye Medlemmer:
Tilbud på medlemskab kan kun benyttes af et nyt medlem, personer som har været medlem af evt. opkøbte/overtagne centre opfattes ikke som værende et "nyt medlem" og kan derfor ikke benytte tilbud på medlemskab. Personer som har været udmeldt af opkøbte/overtagne centre i mere end 6 måneder opfattes som værende et nyt medlem.

5.5. Bøder For Dør Åbning:
Et medlem som åbner døren / giver adgang til personer som ikke selv kan åbne døren med deres medlemskort kan straffes med bøde på. 500 kr.
Et medlem som åbner en branddør så brand alarmen aktiveres kan straffes med bøde på. 1500 kr

5.6. Aflysning af Hold
Infitness forbeholder sig retten til at aflyse hold uanset årsag.

Infitness afholder ikke hold på helligdage og har begrænset udvalg af hold i jule / sommer ferie perioder.

5.7 Særlige aftaler om medlemskab / services
5.7.1. Firma aftaler:
Har et firma en firma aftale med Infitness kan denne benyttes af firmaets ansatte (og deres husstand) i det/den firma / koncern / forening som har indgået aftalen.

6. Stamcenter & Rettigheder:
6.1. Stamcenter - Tilknytning:
Ved oprettelse af medlemskab hos Infitness vælger du et stamcenter som er dit primære træningssted, ved online oprettelse vælger du selv dit stamcenter, ved personlig oprettelse i et af vores centre tilknyttes du det center hvor oprettelsen sker som stamcenter (med mindre du giver udtryk for du ønsker andet stamcenter).

6.2. Stamcenter - Rettigheder & Muligheder:
Hos Infitness har vi mange medlemskabstyper, nogen medlemskabstyper giver mulighed for at træne i alle centre mens andre medlemskabstyper kun giver adgang til at træne i dit lokale stamcenter. Det er også din medlemskabstype som bestemmer hvilke aktiviteter du kan deltage i (Fitness, Hold, Outdoor mv.)

Du kan dog altid tjekke ind og træne i alle centre - uanset om dit medlemskab giver adgang til dette - har du et medlemskab som kun tillader træning i dit lokale stamcenter - kan du mod betaling af 20 kr træne en gang i dit "ikke stamcenter"

Spørg i receptionen i dit stamcenter hvis du er i tvivl om hvad dit medlemskab giver adgang til.

Har du tilkøbt specielle rettigheder i dit stamcenter - f.eks. bad, sauna, personligt skab, premium medlemskab mv. gælder disse rettigheder kun i dit stamcenter med mindre andet er oplyst.

6.3. Stamcenter - Ændring:
Du kan til en hver tid ændre dit stamcenter ved henvendelse til et Infitness center i bemandingstiden.

Ang. medlemskabstype ved ændring af stamcenter: Tilbydes den medlemskabs type du har "i øjeblikket" ikke i det stamcenter du ønsker at skifte til kan du vælge en anden medlemskab som sælges i det center du ønsker at skifte til, det er heller ikke sikkert evt. tilkøbte specielle rettigheder i dit nuværende stamcenter kan overflyttes til dit nye stamcenter - kan rettighederne ikke overflyttes vil der ikke ske tilbagebetaling af beløb som du har betalt for rettighederne i indeværende måned, rettighederne vil såfremt de ikke kan overflyttes blive opsagt automatisk til først kommende månedskifte.

Ændring af stamcenter kan ske mod udfyldelse af ændrings blanket i receptionen i et Infitness center i bemandingstiden - samt mod betaling af et stamcenter ændrings gebyr på 100 kr.
Fortrydelse af ændring af stamcenter, det er ikke muligt at fortryde ændring af stamcenter, du kan dog altid skifte stamcenter igen som beskrevet ovenfor.

6.4. Stamcenter - Træning Ikke Stamcenter:
Du kan dog altid tjekke ind og træne i alle centre - uanset om dit medlemskab giver adgang til dette - har du et medlemskab som kun tillader træning i dit lokale stamcenter - kan du mod betaling af 20 kr træne en gang i dit "ikke stamcenter"

Spørg i receptionen i dit stamcenter hvis du er i tvivl om hvad dit medlemskab giver adgang til.

7. Force majeure

7.1. Tilsidesættelse af betingelser og/eller vilkår

Infitness kan i tilfælde af force majeure tilsidesætte alle punkter i medlems betingelserne, Infitness kan til hver en tid beslutte at indføre restriktioner og hygiejne forpligtelser (gebyr) og/eller begrænsninger i forbindelse med medlemmets adgang til at bestemte aktiviteter og/eller tidspunkter eller lignende.

 

8. Overdragelse:

8.1. Infitness er berettiget til at overdrage Aftalen til tredjemand og på anden måde råde over sine rettigheder ifølge Aftalen uden samtykke fra Kunden (kreditorskifte). Overdragelse fritager ikke Kunden for dennes forpligtelser efter Aftalen.
8.2. Infitness er derudover også berettiget til at overdrage samtlige forpligtelser i henhold til Aftalen til tredjemand (debitorskifte). Kunden erklærer ved sin underskrift på Aftalen at have givet samtykke til en sådan mulig overdragelse af Aftalen.
8.3. Kunden kan ikke overdrage Aftalen til tredjemand.

   
© Infitness
Søge Ord: Fitness, Styrketræning, Århus Fitness, Fitness Århus, Århus Nord Fitness, Fitness Århus Nord, Århus Fitness Center, Fitness Center, Slank, Tabe Sig, Vægt Tab, Aarhus Fitness, Fitness Aarhus, Aarhus Nord Fitness, Fitness Aarhus Nord, Aarhus Fitness Center, Fitness Katrinebjerg, Fitness Christiansbjerg, fitnessdk, fitness.dk, freshfitness, aarhus universitet,aarhus universitets fitness, AUS Fitness, AUS motion, AUS Motionscenter, Postens ve og vel, ve og vel, postens ve & vel, postens træningscenter, postens fitness, fitness world, world of fitness, trx, technogym, holdtræning, hold, bodyfit, zumba, motionsboksning, boksning, Yoga, Stramop, stram op, dance, cirkeltræning, mave og ryg, løbehold, løbetræning, løbeinstruktør, hold instruktør søges, bodypump, fitness boksning, fitness yoga, spinning, fitness tæt på aarhus univeritet